دکتر حسین ارجمندتخصص طب فیزیکی و توانبخشی(physical medicine and rehabilitation):

در مقایسه با دیگر تخصص های گروه پزشکی رشته ای جدید محسوب میشود. متخصصین این رشته در راستای تشخیص ،درمان و ارایه روش های توانبخشی (تجویز انواع ارتوز و پروتز ، فیزیکال تراپی و مدالیته های فیزیوتراپی) دربیماریها و ناتوانیهای عصبی ،عضلانی ،اسکلتی اموزشهای لازم را میبینند .اسیبهای ورزشی، دردهای ستون فقرات و اندامها، پوکی استخوان، نوروپاتی و میوپاتی و ... ا زجمله این موارد هستند . انجام تست نوار عضله و عصب از تستهای تشخیصیست که به ویژه دانش اموختگان این تخصص در راستای تشخیص مشکلات مختلف سیستم عضلانی و عصبی از ان بهره میجویند.

فلوشیپ درد (pain fellowship):

از گرایش های فوق تخصصی در رشته های طب فیزیکی و بیهوشی میباشد و زمینه ای نسبتا جدید در علم پزشکی است . این گروه از پزشکان در زمینه کنترل و درمان درد در انواع وضعیت های دردناک چون : فتق دیسک ، ارتروز ،سر درد ، تنگی کانال نخاعی، چسبندگی های پس از عمل جراحی ستون فقرات ، درد های ناشی از سرطان ،نوروپا تی محیطی و دیگر انواع درد های مزمن و مقاوم به درمان اموزش های لازم را میبینند.روش های بکار گرفته شده در این رشته (انواع بلاک اعصاب محیطی و سمپاتیک با تزریق دارو یا جزو امواج radiofrequency و تزریق های بافت نرم و اینترا ارتیکولار در مفاصل مختلف مانند Facet و SI و دیسک و...) اعمال غیر جراحی و کم تهاجمی (minimally invasive ) به حساب می ایند . به دلیل نیاز به دقت بالا، این روشها اغلب به کمک دستگاه فلوروسکوپ یا sonography انجام میشوند. معمولا جهت انجام این روش های درمانی نیاز به بیهوشی نمیباشد اگر چه در بعضی موارد مممکن است نیاز به استفاده از سداسیون (sedation) باشد.

 

مشاهده گالری فیلم